HY-444 5 78907.12.2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği 'nin 28. maddesi gereğince, karar tarihinden itibaren uygulanacak ambulans hizmeti ücretlerinin tespiti için komisyon 22.02.2016 tarihinde saat 10:00'da İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında üyelerin katılımıyla ambulans işletmelerinde geçerli olacak ücret komisyonu karar ile yürürlüktedir.Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını ifade etmektedir.

Acil Yardım: Acil sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbî araç ve gereç desteği ile olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlerin bütününü ifade eder.

Acil Yardım Ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve yönetmelikte yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

Hasta Nakil Ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan, en az bir sağlık personeli bulunan ve yönetmelikte belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

İlgili bazı referanslarımız

3. Havalimanı - LOGO
3. Havalimanı Projesi
3. Köprü - LOGO
3. Köprü
ve
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi
Bezmiâlem - LOGO
Bezmiâlem Tıp Fakültesi Hastanesi