Mevzuata veya Resmi Gazeteye kolay ulaşmak için lütfen "BUL" kısmını kullanınız.

KANUN/YASATÜZÜKYÖNETMELİKTEBLİĞRİSK DEĞ. KONTROL LİSTELERİ
#NODayandığı Kanun No/MaddeKabul TarihiYASALAR / KANUNLAR
"Mevzuat Bilgi Sistemi Bağlantı Adresi"
İndirResmi Gazete TarihiDeğişiklik TarihiResmi Gazete Sayısı
1270918.10.1982.Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıDOC09.11.1982.17863 M.
2595313.06.1952.Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında KanunDOC20.06.1952.8140
3498209.10.2003.Bilgi Edinme Hakkı KanunuDOC24.10.2003.25269
4314619.01.1985.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunDOC18.01.1985.Değ.23.04.201518639
- 29335
5287209.08.1973.Çevre KanunuDOC11.08.1983.18132
6539503.07.2005.Çocuk Koruma KanunuDOC15.07.2005.25876
785420.04.1967.Deniz İş KanunuDOC29.04.1967.Değ.11.09.201412586
-29116 M.
8525304.11.2004.Dernekler KanunuDOC23.11.2004.25649
965714.07.1965.Devlet Memurları KanunuDOC23.07.1965.Değ.23.04.201512056- 29335
10307101.11.1984.Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair KanunDOC10.11.1984.18571
11507015.01.2004.Elektronik İmza KanunuDOC23.01.2004.25355
1215110.09.1337.Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik KanunDOC----
13536207.06.2005.Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları KanunuDOC21.06.2005.Değ.11.09.201425852
- 29116 M.
14147902.09.1971.Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)DOC14.09.1971.13956
1569726.12.1925.Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair KanunDOC02.01.1926.260
1639402.01.1924.Hafta Tatili Hakkında KanunDOC21.01.1924.54
17624510.02.1954.Harcırah KanunuDOC18.02.1954.Değ.23.04.20158638
- 29335
18257706.01.1982.İdari Yargılama Usulü KanunuDOC20.01.1982.Değ.11.09.201417580
- 29116 M.
19207
-A(III)
-9119
BKK
10.12.1948-06.04.1949İnsan Hakları Evrensel BeyannamesiPDF--
20147525.08.1971.İş Kanunu (1475) (Yürürlükteki Hali)DOC01.09.1971.13943
21485722.05.2003.İş Kanunu (4857)DOC10.06.2003.Değ.23.04.201525134
- 29335
22552130.01.1950.İş Mahkemeleri KanunuDOC04.02.1950.7424
23633120.06.2012.İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuDOC30.06.2012.Değ.23.04.201528726
- 29335
24444725.08.1999.İşsizlik Sigortası KanunuDOC08.09.1999.Değ.23.04.201523810
- 29335
25532630.03.2005.Kabahatler KanunuDOC31.03.2005.25772 M.
26517625.05.2004.Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında KanunDOC08.06.2004.25486
27468825.06.2001.Kamu Görevlileri Sendikaları KanunuDOC12.07.2001.24460
28626915.02.1954.Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında KanunDOC20.02.1954.8639
29321304.06.1985.Maden KanunuDOC15.06.1985.Değ.18.02.201518785
- 29272
30362819.04.1990.Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele KanunuDOC04.05.1990.20508
31448302.12.1999.Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunDOC04.12.1999.23896
32330805.06.1986.Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)DOC19.06.1986.19139
33554421.09.2006.Mesleki Yeterlilik Kurumu KanunuDOC07.10.2006.Değ.23.04.201526312
- 29335
34345817.06.1938.Mühendislik ve Mimarlık Hakkında KanunDOC28.06.1938.3945
35630102.03.1954.Öğle Dinlenmesi KanunuDOC08.03.1954.8652
36518810.06.2004.Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair KanunDOC26.06.2004.25504
37558008.02.2007.Özel Öğretim Kurumları KanunuDOC14.02.2007.26434
38315319.04.1937.Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında KanunDOC28.04.1937.3591
39635618.10.2012.Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi KanunuDOC07.11.2012.Değ.23.04.201528460
- 29335
40551031.05.2006.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuDOC16.06.2006.Değ.23.04.201526200
- 29335
41550216.05.2006.Sosyal Güvenlik Kurumu KanunuDOC20.05.2006.Değ.23.04.201526173
- 29335
4250617.07.1964.Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)DOC29.07.1964.11766
-11779
43536314.06.2005.Tarım Sigortaları KanunuDOC01.08.1964.25852
44720111.02.1959.Tebligat KanunuDOC21.06.2005.10139
45650207.11.2013.Tüketicinin Korunması Hakkında KanunDOC19.02.1959.28835
46609811.01.2011.Türk Borçlar KanunuDOC28.11.2013.04.02.201127836
47610111.01.2011.Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında KanunDOC04.02.2011.27836
48490425.06.2003.Türkiye İş Kurumu KanunuDOC05.07.2003.25159
49242907.03.1981.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında KanunDOC19.03.1981.17284
50159324.04.1930.Umumi Hıfzıssıhha KanunuDOC06.05.1930.1489
51470329.06.2001.Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair KanunDOC11.07.2001.24459
52481727.07.2003.Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında KanunDOC06.03.2003.Değ.11.09.201425040
- 29116 M.
*Tablo değerleri ve incelemeleri BİLGİT.com üzerinden alınmış olup; içerik ve detaylarda hata var ise hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
**Daha detaylı inceleme için; "http://www.bilgit.com/yasalar.html"
 
#NODayandığı Kanun No/MaddeTÜZÜKLER
"Mevzuat Bilgi Sistemi Bağlantı Adresi"
Resmi Gazete TarihiResmi Gazete Sayısı
11475-5690İş Teftiş Tüzüğü28.08.1979.16738
22690Radyasyon Güvenliği Tüzüğü07.09.1985.18861
3506Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü22.06.1972.14223
46551Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük29.09.1987.19589
*Tablo değerleri ve incelemeleri BİLGİT.com üzerinden alınmış olup; içerik ve detaylarda hata var ise hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
**Daha detaylı inceleme için; "http://www.bilgit.com/tuzukler.html"
 
#NODayandığı Kanun No/MaddeYönetmelik Adı Mevzuat Bilgi Sistemi LinkiResmi Gazete TarihiDeğişiklik TarihiResmi Gazete Sayısı
14857/3Alt İşverenlik YönetmeliğiİndirMBS Linki27/09/2008.27010
24703Asansör YönetmeliğiİndirMBS Linki31/01/2007.26420
36331/30,
-3146/12
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki25/01/2013.Değ.16.01.201428539-Değ.28884
44857/39Asgari Ücret YönetmeliğiİndirMBS Linki01/08/2004.Değ.19.04.201425540-Değ.28977
54857/91,
-6331/24-3
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki16/08/2013.Değ.04.02.201428737-Değ.28903
66331/30Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki20/08/2013.28741
74703Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiİndirMBS Linki22/01/2007.26411
84703Basit Basınçlı Kaplar YönetmeliğiİndirMBS Linki30/12/2006.26392
97126/Ek-9Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki19/12/2007.26735
106331/30Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki15/06/2013.28678
116331, 2872,
-644, 5902
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki30/12/2013.28867 Mük.
126331/30Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikİndirMBS Linki28/07/2013.28721
136331/16, 17,
18, 30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki15/05/2013.28648
146331/30Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki30/04/2013.28633
156331/30Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair YönetmelikİndirMBS Linki22/08/2013.28743
165510/107Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri YönetmeliğiİndirMBS Linki11/10/2008.Değ.22.01.201127021-Değ.27823
16 - Ek5510/107Ek-2 Meslek Hastalıkları ListesiİndirMBS Linki11/10/2008.Değ.22.01.201127021-Değ.27823
174857/114Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki04/04/2004.Değ.15.05.200425423-Değ.25463
18657Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri YönetmeliğiİndirMBS Linki15/02/2015.29268
193146/5,15Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu YönetmeliğiİndirMBS Linki31/10/2012.28453
204857/71Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki06/04/2004.Değ.25.10.201325425-Değ.28802
215176/3,7Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki14/09/2010.27699
227269/3Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki06/03/2007.26454
236331/30
-3146/12
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki16/04/2013.28620
243194/44,
-3542/3
Elektrik İç Tesisleri YönetmeliğiİndirMBS Linki04/11/1984.18565
253194/44Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki11/11/1989.20339
263154/28Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri YönetmeliğiİndirMBS Linki30/11/2000.24246
273154/28Elektrik Tesislerinde Topraklamalar YönetmeliğiİndirMBS Linki21/08/2001.24500
287201/7-aElektronik Tebligat YönetmeliğiİndirMBS Linki19/01/2013.28533
296331/30Elle Taşıma İşleri YönetmeliğiİndirMBS Linki24/07/2013.28717
304857/30Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair YönetmelikİndirMBS Linki09/01/2014.28877
316331/30Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair YönetmelikİndirMBS Linki16/08/2013.28737
326331/30Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki23/08/2013.28744
332872/8, 11,12Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiİndirMBS Linki18/03/2004.25406
344857/76Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri YönetmeliğiİndirMBS Linki06/04/2004.25425
354857/70Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri YönetmeliğiİndirMBS Linki28/04/2004.25446
361593/127Hijyen Eğitimi YönetmeliğiİndirMBS Linki05/07/2013.28698
373359/9
-181/9,43
-1593/179
İlkyardım YönetmeliğiİndirMBS Linki22/05/2002.Değ.18.03.200424762-Değ.25406
386331/30, 31,-3146/2, 12İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiİndirMBS Linki25/04/2013.Değ.02.05.201428628-Değ.28988
396331/3,30,
-3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki29/12/2012.Değ.30.04.201528512-Değ.29342
406331/10, 30, 31İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki20/08/2013.28741
414857/63İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri YönetmeliğiİndirMBS Linki06/04/2004.25425
424857/41İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma YönetmeliğiİndirMBS Linki06/04/2004.25425
436331/6,8,30
-3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri YönetmeliğiİndirMBS Linki29/12/2012.Değ:18.12.201428512-Değ.29209
446331/7İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki24/12/2013.28861
456331/22,30İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki18/01/2013.28532
466331/10,30İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi YönetmeliğiİndirMBS Linki29/12/2012.28512
474857/38İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki05/03/2004.25393
486356/4İşkolları YönetmeliğiİndirMBS Linki19/12/2012.Değ.26.03.201428502-D.28953
491593,2559,
-3572,4562,
-5216,5302,
-5393
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin YönetmelikİndirMBS Linki10/08/2005.25902
506331/30İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin YönetmelikİndirMBS Linki17/07/2013.28710
516331/30-3146/2,12İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki20/07/2013.Değ:18.12.201428713-Değ:29209
526331/11, 12, 30İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki18/06/2013.28681
536331/25, 30İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair YönetmelikİndirMBS Linki30/03/2013.28603
544857/69Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki24/07/2013.28717
556176/3,7Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki13/04/2005.25785
566331/30Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki06/08/2013.28730
574447/Ek-2Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki30/04/2011.27920
586269Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili YönetmelikİndirMBS Linki19/09/1964.11811
596331/30Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki12/08/2013.28733
606331/30Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki02/07/2013.
614703Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiİndirMBS Linki29/11/2006.26361
624857/110Konut Kapıcıları YönetmeliğiİndirMBS Linki03/03/2004.25391
635378/14Korumalı İşyerleri Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki26/11/2013.28833
646331/30Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiİndirMBS Linki19/09/2013.Değ.10.03.201528770-Değ.29291
654703Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)- Değişikliğin yürürlük tarihi : 01.01.2015İndirMBS Linki03/03/2009.Değ.28.09.201427158-Değ.29133
663628Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki15/11/1990.20696
671739, 3797
-3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiİndirMBS Linki03.07.2002.Değ.04.10.201224804-Değ.28431
685544Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme YönetmeliğiİndirMBS Linki31/12/2008.27096
694703Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili YönetmelikİndirMBS Linki30/12/2006.26392 4.Mük.
705188Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin YönetmelikİndirMBS Linki07/10/2004.Değ.07.10.201425606-Değ.25606
714857/76Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki07/04/2004.25426
72234Resmi Mühür YönetmeliğiİndirMBS Linki12/09/1984.18513
733056/2,33Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki02/02/2015.29255
746331/30Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki16/07/2013.28709
756331/30Sağlık ve Güvenlik İşaretleri YönetmeliğiİndirMBS Linki11/09/2013.28762
764857/111Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin YönetmelikİndirMBS Linki03/09/2008.26986
776356/29, 30, 77Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki26/11/2013.28833
785510/Ek-1Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki21/07/2009.Düz.23.07.200927295-Düz.27297
795510/107Sosyal Sigorta İşlemleri YönetmeliğiİndirMBS Linki12/05/2010.27579
804904/3Tarımda İş Aracılığı YönetmeliğiİndirMBS Linki27/05/2010.27593
814703/4Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiİndirMBS Linki31/12/2012.28514 4.Mük.
827201/60Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair YönetmelikİndirMBS Linki25/01/2012.28184
836331/17, 30Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair YönetmelikİndirMBS Linki13/07/2013.Düz.25.07.201328706-28718 Mük.
846356/42,61Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki11/10/2013.28792
856356/57Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma YönetmeliğiİndirMBS Linki07/12/2013.28844
866331/30Tozla Mücadele YönetmeliğiİndirMBS Linki05/11/2013.28812
876331/21Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi YönetmeliğiİndirMBS Linki05/02/2013.28550
88818/323,
-854/29....
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair YönetmelikİndirMBS Linki18/11/2008.27058
894817/22Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama YönetmeliğiİndirMBS Linki29/08/2003.Değ.22.01.201525214-Değ.29244
906331/30Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği YönetmeliğiİndirMBS Linki05/10/2013.28786
913194/44
-13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki16/12/2010.27787
924857/60Yıllık Ücretli İzin YönetmeliğiİndirMBS Linki03/03/2004.25391
934857/30,39,
-4904/3,
-4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik- (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.)İndirMBS Linki25/04/2009.27210
944857/51Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında YönetmelikİndirMBS Linki28/02/2004.25387
*Tablo değerleri ve incelemeleri BİLGİT.com üzerinden alınmış olup; içerik ve detaylarda hata var ise hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
**Daha detaylı inceleme için; "http://www.bilgit.com/yonetmelikler.html"
 
#NODayandığı Kanun No/MaddeTebliğ AdıdocxMevzuat Bilgi Sistemi LinkiResmi Gazete TarihiDeğiştirilme TarihiResmi Gazete Sayısı
15544/Ek1Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (SIRA NO: 2015/1)MBS Linki25.05.2015.29366
15544/Ek1Ek 1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesiİndir25.05.2015.29366
26331Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu TebliğiİndirMBS Linki24.01.2015.29246
3635, 1705, 132, 4703Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)İndirMBS Linki22.01.2015.29244
46245Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)İndirMBS Linki27.11.2014.29188
56331Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin TebliğİndirMBS Linki02.10.2014.29137
6644Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair TebliğİndirMBS Linki19.09.2014.29124
75510/9Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında TebliğİndirMBS Linki01.04.2015.29313
86331/7İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında TebliğMBS Linki03.05.2014.28989
96331/9İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları TebliğiİndirMBS Linki26.12.2012.Değ.19.02.201528509
106331/9Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (NACE Kodları Rev.2)(19.02.2015)İndir26.12.2012.Değ.19.02.2015Değ.29272
115510/11,12,80,86,88,90İşveren Uygulama TebliğiİndirMBS Linki01.09.2012.Değ.14.02.201428398-Değ.28913
126331/30İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin TebliğİndirMBS Linki29.08.2013.28750
133146/12,34, KKD Yön.Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair TebliğİndirMBS Linki15.08.2013.28736
146331/30Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin TebliğİndirMBS Linki29.06.2013.28692
15--Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair TebliğİndirMBS Linki11.03.2012.28230
165510/107Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama TebliğiİndirMBS Linki28.09.2008.27011
17KHK-18/2-nYapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi)İndirMBS Linki30.06.2007.26568 Mük.
18--Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair TebliğİndirMBS Linki06.04.2007.26485
*Tablo değerleri ve incelemeleri BİLGİT.com üzerinden alınmış olup; içerik ve detaylarda hata var ise hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
**Daha detaylı inceleme için; "http://www.bilgit.com/tebligler.html"
 
#NORİSK DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTELERİ
(Bakanlıkça Yayımlanan Şekli)
1Apartman, Bina ve Siteler İçin Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
2Araç Tamirathaneleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
3Bakkal ve Marketler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
4Basım Sanayii ve Matbaalar için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
5Boya İşleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
6Çağrı Merkezleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
7Deri ve Tabaklama İşleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
8Diş Klinik ve Muayenehaneleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
9Eczaneler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
10Genel Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
11Havaalanılimanı Hangar Faaliyetleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
12Havuz ve Spor Merkezleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
13Hayvansal Üretim Faaliyetleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
14Kasaplar için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
15Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan İşleme Tesisleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
16Konaklama Hizmetleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
17Kuaförler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
18Kule Vinçler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
19Kuru Temizlemeciler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
20Laboratuvarlar için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
21Mutfak Lokanta ve Pastahaneler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
22Ofisler için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
23Özel Güvenlik Faaliyetleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
24Seracılık (Örtü Altı Yetiştiriciliği) için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
25Taksi ile Yolcu Taşımacılığı için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
26Tarım İşleri için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
27Tekstil Ürünleri İmalatı için Kontrol Listesi - (Son Güncelleme: 08.01.2015)
NOT:Yukarıdaki kontrol listeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün Resmi Sitesinde 2013-2014 döneminde "risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla örnek niteliğinde "risk değerlendirmesi rehberleri" olarak yayımlanmıştır. Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmesi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girdiğinden bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğünde olduğundan bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik "kontrol listeleri" olarak yayımlanmıştır.

*Tablo değerleri ve incelemeleri BİLGİT.com üzerinden alınmış olup; içerik ve detaylarda hata var ise hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
**Daha detaylı inceleme için; "http://www.bilgit.com/kontrol-listeleri.html"
 

NOT: Bilgisayara indirilen dosyalar uygun şekilde görüntülenmiyor, tuhaf karakterler içeriyorsa, indirdiğiniz dosya adına bakınız, dosya uzantıları zip ise dosya adını değiştirerek uzantısını docx veya pdf yapınız. İmleci İndir yazısı üzerine getirdiğinizde, sol alt kısımda görünen dosya adının son kısmından olması gereken uzantıyı (doc, docx, pdf) görebilirsiniz.